Advocaat conservatoir beslag

Het leggen van beslag kan een effectief (incasso)middel zijn. Bij beslag wordt een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure reeds afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.

Een conservatoir beslag maakt het dus mogelijk dat verhaal van uw vordering wordt “veiliggesteld” gedurende de gerechtelijke procedure. Na het leggen van het conservatoir beslag dient een gerechtelijke procedure gestart te worden (de hoofdzaak). Doorgaans dient deze procedure binnen twee weken na het verkrijgen van het verlof tot het leggen van beslag.