Publicaties

Daniel Burgers schrijft regelmatig artikelen in juridische tijdschriften. Hieronder kunt u zijn publicaties inzien. De meest recente publicaties staan eerst genoemd. Veruit de meeste publicaties gaan over onderwerpen binnen het commerciële contractenrecht. Daar hebben de meeste bedrijven dus echt iets aan!

De publicaties zijn meer juridisch van aard en inhoud dan onze blogs. Heeft u vragen over de publicaties? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Juridische publicaties

Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwarte lijst voor bedrijven
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 15-11-2023, schreef Daniel Burgers een artikel over de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwarte lijst voor bedrijven. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

De invloed van kennis en inzicht op de aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 30-05-2023, schreef Daniel Burgers een artikel over de aanvang van de korte verjaringstermijn. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Geen strenge eisen aan de inhoud van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 20-09-2022, schreef Daniel Burgers een artikel over het voorlopig getuigenverhoor. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Conservatoir beslag
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, schreef Daniel Burgers een artikel over het leggen van conservatoir beslag. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Is een niet-incasseerbare vordering non-conform in de zin van art. 7:17 BW?
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2021/88, schreef Daniel Burgers een artikel over het kooprecht en een recent arrest van de Hoge Raad over non-conformiteit van niet-incasseerbare vorderingen. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Exonereren tot in de kern van de overeenkomst
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2021/29, schreef Daniel Burgers een artikel over het onderwerp exonereren in commerciële overeenkomsten. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Bewijsrecht
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2020/103, schreef Daniel Burgers een artikel over het bewijsrecht in civiele procedures. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Over dwaling, bedrog, een onjuiste voorstelling van zaken en de kern van de overeenkomst
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2020/50, schreef Daniel Burgers een artikel over dwaling, bedrog, een onjuiste voorstelling van zaken en de kern van de overeenkomst. De hamvraag die beantwoord wordt, is of onjuiste mededelingen die niet de kern van de overeenkomst betreffen, een beroep op bedrog of dwaling kunnen rechtvaardigen. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Voorlopig oordeel overeenkomstig de taalkundige uitleg van een overeenkomst
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2020/8, schreef Daniel Burgers een artikel over een voorlopig oordeel overeenkomstig de taalkundige uitleg van een overeenkomst. Daarnaast gaat Daniel Burgers in op een zeer recent arrest van de Hoge Raad met betrekking tot dit onderwerp. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Bedrijfsjuridische berichten, Over vertegenwoordiging, toerekening van kennis en vernietiging wegens dwaling
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2019/65, schreef Daniel Burgers een artikel over vertegenwoordiging, toerekening van kennis en vernietiging wegens dwaling. Daarnaast gaat Daniel Burgers in op een zeer recent arrest van de Hoge Raad met betrekking tot deze onderwerpen. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen op de Kribbebijter-maatstaf
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2019/35, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Vertegenwoordiging en gerechtvaardigd vertrouwen op de Kribbebijter-maatstaf’. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Bedrijfsjuridische berichten, Over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen en voldoende aannemelijkheid in civiele zaken
In het juridische tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, 2019/1, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Over bewijsbeslag, bedrijfsgeheimen een voldoende aannemelijkheid in civiele zaken’. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Bedrijfsjuridische berichten, Over borgtochtovereenkomsten en ontbinding
In Bedrijfsjuridische Berichten, 2018/62, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Over borgtochtovereenkomsten en ontbinding?‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het leerstuk ontbinding specifiek met betrekking tot borgtochtovereenkomsten. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Weekblad Fiscaal Recht: civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen: de recente ontwikkelingen
In het Weekblad fiscaal recht, 7251, 30 augustus 2018, schreef Daniel Burgers samen met mr. V.A. Burgers het artikel ‘civiele aansprakelijkheidsprocedures voor belastingen: de recente ontwikkelingen’. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een aantal recente uitspraken op het snijvlak van het civiele en fiscale recht. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Bedrijfsjuridische berichten: Koopovereenkomst, non-conformiteit en de vordering tot schadevergoeding
In Bedrijfsjuridische Berichten, 2018/25, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Koopovereenkomst, non-conformiteit en de vordering tot schadevergoeding wegens bedrog: een uniforme verjaringsregeling?‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het leerstuk verjaring bij non-conformiteit. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Over het belang van het kenbaarheidsvereiste bij de vernietiging van overeenkomsten op grond van misbruik van omstandigheden
In Bedrijfsjuridische Berichten, december 2017, nr. 85, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Over het belang van het kenbaarheidsvereiste bij de vernietiging van overeenkomsten op grond van misbruik van omstandigheden‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het leerstuk vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden.
Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker ‘voldoende zekerheid’?
In Bedrijfsjuridische Berichten, juli 2017, nr. 52, schreef Daniel Burgers het artikel ‘Het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van art. 3:310 BW: is bekendheid met mogelijke schadeveroorzaker ‘voldoende zekerheid‘. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad ingaat op het aanvangsmoment van de verjaringstermijn uit artikel 3:310 BW (met betrekking tot schadevergoeding). Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Over het (uitleg)verschil tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst
In Bedrijfsjuridische Berichten, mei 2017, nr. 33 schreef Daniel Burgers het artikel ‘Over het (uitleg)verschil tussen een zakelijke brief en een commerciële overeenkomst’. In dit artikel wordt onder andere nader ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad, in welk arrest de Hoge Raad duidelijk maakt op welke – juridische – wijze een brief uitgelegd dient te worden. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Duidelijkheid troef: de Hoge Raad verschaft duidelijkheid over de ‘veertiendagenbrief’
In Bedrijfsjuridische Berichten, januari 2017, nr. 2 schreef Daniel Burgers het artikel ‘Duidelijkheid troef: de Hoge Raad verschaft duidelijkheid over de veertiendagenbrief’. In dit artikel wordt nader ingegaan op het leerstuk van de incassokosten bij consumenten en meer specifiek op de zogenoemde ‘veertiendagenbrief’. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

Over het (niet) doorlopen van contractueel overeengekomen rente tijdens het schuldeisersverzuim
In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 84 schreef Daniel Burgers het artikel ‘Over het (niet) doorlopen van contractueel overeengekomen rente tijdens het schuldeisersverzuim’. In dit artikel wordt nader ingegaan op het leerstuk van het schuldeisersverzuim in combinatie met overeengekomen rente en wordt ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

De (niet-)opzegbaarheid van duurovereenkomsten van onbepaalde tijd: ook de partijbedoeling is van belang!
In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 36 schreef Daniel Burgers het artikel ‘De (niet-)opzegbaarheid van duurovereenkomsten van onbepaalde tijd: ook de partijbedoeling is van belang’! In dit artikel wordt nader ingegaan op de opzegbaarheid van duurovereenkomsten en wordt ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.

De ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring: een splitsing tussen ontbinding en wanprestatie?
In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 15 schreef Daniel Burgers het artikel ‘De ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring: een splitsing tussen ontbinding en wanprestatie’? In dit artikel wordt het leerstuk ontbinding besproken en wordt ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad. Voor meer informatie kunt u e-mailen via dburgers@legal8.nl.