Advocaat ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een erg breed rechtsgebied. Onze advocaten houden zich veel bezig met het ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan advisering omtrent commerciële contracten, fusies en overnames alsmede aan de oprichting en beëindiging van ondernemingen. Onze advocaten en bedrijfsjuristen adviseren en procederen onder meer op de volgende deelgebieden.

Advocaat ondernemingsrecht

–          Commerciële contracten
–          Faillissementsrecht
–          Fusies en overnames
–          Oprichting en beëindiging van vennootschappen
–          Vennootschapsrechtelijke contracten

Ook indien u een vraag heeft met betrekking tot een kwestie die niet in de bovengenoemde deelgebieden valt kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.