Advocaat ontslag wegens disfunctioneren

Een deelgebied binnen het arbeidsrecht waar onze advocaten en bedrijfsjuristen veel mee bezig zijn, betreft ontslag wegens disfunctioneren. Een werkgever kan een werknemer namelijk niet zomaar voor ontslag in aanmerking brengen op grond van disfunctioneren. Een ontslag op grond van disfunctioneren heeft pas kans van slagen als aan een aantal strenge voorwaarden is voldaan.

Allereerst moet u als werkgever aantonen dat de betreffende werknemer onvoldoende functioneert (ofwel ‘disfunctioneert). Dit betekent dat de betreffende werknemer niet meer voldoet aan de functie eisen die aan hem of haar gesteld worden. In de praktijk blijkt dat hier niet zomaar aan voldaan is.

Hiernaast moet de werkgever de werknemer voldoende wijzen op zijn “slechte” of “mindere” functioneren. Tevens moet de werkgever de werknemer gedurende een bepaalde tijd in de gelegenheid stellen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Er dient bijvoorbeeld een verbetertraject opgezet te worden. Al met al wordt er behoorlijk wat van de werkgever verwacht. Kort en goed: de werkgever moet serieus en actief geprobeerd hebben om het functioneren te verbeteren.

WWZ

Onder de WWZ blijkt dat van werkgevers veel verwacht wordt. Werkgevers zullen echt een goed dossier opgebouwd moeten hebben wil een ontslag wegens disfunctioneren kans van slagen hebben.

Contact

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.