Advocaat ontslagrecht

Een deelgebied waar onze advocaten veelvuldig mee bezig zijn is het ontslagrecht. U kunt als werkgever werknemer(s) namelijk niet zomaar ontslaan. Aangezien het ontslagrecht veel formaliteiten kent, is het verstandig om eerst met een van de juristen van Legal8 te overleggen en pas daarna over te gaan tot het nemen van maatregelen.

Wij adviseren onder meer op de volgende ontslaggebieden:

  • ontslag op staande voet;
  • ontslag om bedrijfseconomische redenen;
  • ontslag bij disfunctioneren;
  • beëindiging met wederzijds goedvinden (middels een vaststellingsovereenkomst).

Werkgevers en werknemers

Wij staan met name werkgevers bij in ontslagkwestie. Echter, ook indien u als werknemer bent ontslagen (of indien een ontslagaanvraag zal worden ingediend), kunt u bij ons terecht voor juridisch advies. U kunt vrijblijvend contact met één van onze advocaten opnemen.

WWZ

Onze juristen zijn goed op de hoogte van de wijzigingen in verband met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ook indien u daar vragen over heeft, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.