Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden worden zaken geregeld die niet de kern van de overeenkomst bepalen zoals de prijs, maar meer de randvoorwaarden daaromheen. Randvoorwaarden zoals een bepaling over aansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud, zijn vaak erg belangrijk in het handelsverkeer.

Algemene voorwaarden kunnen beschouwd worden als een soort verzekering. Als alles goed gaat, dan hoeft u er geen gebruik van te maken. Maar als het een keer ‘misgaat’, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen.

Algemene voorwaarden en de informatieplicht

Voordat uw algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn, geldt een informatieplicht. U dient uw klant immers voor, of uiterlijk tijdens het sluiten van een overeenkomst te laten weten dat  u algemene voorwaarden gebruikt en u dient deze voorwaarden vervolgens ook aan de klant te verstrekken.

Algemene voorwaarden en consumenten

Als u zaken doet met consumenten, dan gelden zwaardere eisen dan wanneer u enkel zaken doet met bedrijven. Dit komt tot uiting in de zogenoemde grijze lijst en zwarte lijst. In de zwarte lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn tegenover consumenten. In de grijze lijst staan bepalingen die (behoudens tegenbewijs) vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Als een bepaling onredelijk bezwarend is, dan is die betreffende bepaling vernietigbaar.