Bij een overeenkomst die via het internet tot stand komt, is het niet praktisch (en niet commercieel) om te eisen dat een stuk papier wordt overhandigd. De wet bepaalt dan ook dat in een dergelijke situatie de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld moeten worden. 

Link naar algemene voorwaarden

Aan deze laatste eis wordt bijvoorbeeld voldaan indien uw klant eerst een vakje dient aan te kruisen met de tekst “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”.

Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.