Wij adviseren ondernemingen om algemene voorwaarden te hanteren. Sommigen denken echter dat algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd moeten worden om rechtsgeldig te zijn. Dat is echter niet correct. Algemene voorwaarden hoeven in beginsel niet gedeponeerd te worden om rechtsgeldig te zijn.

Algemene voorwaarden deponeren

Als ondernemer ben je gehouden de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan de wederpartij ‘ter hand te stellen’. Voor sommige ondernemingen is het feitelijk niet mogelijk om de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand te stellen (denk aan het kopen van een buskaartje). In een dergelijke situatie mag – onder voorwaarden – volstaan worden met het deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK of bij de rechtbank.