[:nl]

Een arbeidsconflict is meestal voor zowel de werkgever als de werknemer erg vervelend. In veel situaties is er na onderling overleg tussen beide partijen een oplossing gevonden en kan het arbeidsconflict worden uitgesproken. Partijen kunnen de arbeidsrelatie vervolgens ‘gewoon’ continueren.

Arbeidsconflict

Soms komen werkgever en werknemer echter niet onderling tot een oplossing van het arbeidsconflict. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de onderlinge verhoudingen zodanig verstoord zijn dat werkgever en werknemer niet meer ‘door een deur’ kunnen. De situatie kan dan behoorlijk uit de hand lopen, hetgeen voor geen van beide partijen wenselijk is.

Omdat arbeidsconflicten vaak als ‘lastig’ ervaren worden en emotionele belangen vaak een (grote) rol spelen, achten wij het zowel voor de werkgever alsmede voor de werknemer verstandig om zich juridisch bij te laten staan.

[:en]

Een arbeidsconflict is meestal voor zowel de werkgever als de werknemer erg vervelend. In veel situaties is er na onderling overleg tussen beide partijen een oplossing gevonden en kan het arbeidsconflict worden uitgesproken. Partijen kunnen de arbeidsrelatie vervolgens ‘gewoon’ continueren.

Soms komen werkgever en werknemer echter niet onderling tot een oplossing van het arbeidsconflict. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de onderlinge verhoudingen zodanig verstoord zijn dat werkgever en werknemer niet meer ‘door een deur’ kunnen. De situatie kan dan behoorlijk uit de hand lopen, hetgeen voor geen van beide partijen wenselijk is.

Omdat arbeidsconflicten vaak als ‘lastig’ ervaren worden en emotionele belangen vaak een (grote) rol spelen, achten wij het zowel voor de werkgever alsmede voor de werknemer verstandig om zich juridisch bij te laten staan.

[:]