Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst dient de werkgever informatie te verschaffen aan de werknemer over bijvoorbeeld de duur van het dienstverband, de datum van indiensttreding, de arbeidsduur, de proeftijd en de functiebeschrijving. Deze – en nog veel meer afspraken – legt de werkgever vast in een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is volgens de wet een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst treedt bij de andere partij, de werkgever, om tegen betaling van loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten.

De drie ‘kenmerken’ van een arbeidsovereenkomst zijn loon, arbeid en de gezagsverhouding.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Hoewel het niet wettelijk verplicht is (de arbeidsovereenkomst is immers vormvrij), raden wij iedere ondernemer aan om arbeidsovereenkomsten altijd schriftelijk aan te gaan. Volgens de wet dient u als werkgever in ieder geval een aantal gegevens op schrift te stellen en aan de werknemer te verstrekken, waaronder de naam en woonplaats van partijen, de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht, de functie van de werknemer of de aard van zijn of haar arbeid, de gebruikelijke arbeidsduur per week, het loon en de termijn van uitbetaling en de duur van een eventuele proeftijd.

Opzegtermijn

Opzegtermijnen zijn wettelijk vastgelegd en zijn afhankelijk van de duur van het dienstverband. Voor een werkgever geldt:

  • tot 5 jaar dienstverband: 1 maand;
  • tot 10 jaar dienstverband: 2 maanden;
  • tot 15 jaar dienstverband: 3 maanden;
  • vanaf 15 jaar dienstverband: 4 maanden.

De wettelijke opzegtermijn voor werknemer is een maand.