Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Er zijn op het internet veel standaard voorbeelden (‘modellen’) te vinden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Deze voorbeelden zijn echter lang niet altijd toereikend. Daarnaast wordt met nieuwe wetgeving vaak geen rekening gehouden. Het zomaar gebruiken van een standaard voorbeeld kan dus gevaren met zich mee brengen!

Volgens de wet dient u als werkgever in ieder geval een aantal gegevens op schrift te stellen en aan de werknemer te verstrekken, waaronder de naam en woonplaats van partijen, de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht, de functie van de werknemer of de aard van zijn of haar arbeid, de gebruikelijke arbeidsduur per week, het loon en de termijn van uitbetaling. Hiernaast kunt u een aantal andere bepalingen opnemen zoals een proeftijd, concurrentiebeding en/of een relatiebeding. Juist omdat u in een arbeidsovereenkomst vaak individuele bepalingen wenst op te nemen, is het verstandig een op maat gemaakt document te gebruiken. Dit kan tevens een hoop narigheid voorkomen.

Model contracten

Indien u een model contract (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst) heeft, dan kunt u dat model uiteraard door ons laten controleren. Neem hiervoor vrijblijvend met ons contact op.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Wij kunnen voor u arbeidsovereenkomsten opstellen waarbij wij u adviseren over de huidige en de nieuwe situatie (per 1 juli 2014 en 1 juli 2015).

Heeft u behoefte aan meer informatie over het arbeidsrecht, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.