Bedrijfsovername en due diligence

Het kopen of verkopen van een bedrijf is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Deskundige bijstand is hierbij absoluut geen overbodige luxe. Vaak bestaat een professioneel adviesteam uit meerdere professionals en meerdere disciplines zoals een accountant, financieel of fiscaal adviseur en een (ondernemings)advocaat. Onderdeel van een overname is doorgaans een due diligence onderzoek.

Due diligence: boekenonderzoek

Due diligence is een Engels woord voor – hoe wij het noemen – een boekenonderzoek. De due diligence begint normaliter met een uitvoerig verzoek aan de verkoper om informatie aan de koper of diens tussenpersoon. Tegenwoordig wordt de informatie verzameld in een digitale dataroom. Het is primair de verantwoordelijkheid van de verschaffer om de informatie op de juiste plaats in de dataroom te plaatsen.

Due diligence is eigenlijk het analyseren van ter beschikking gestelde informatie door deskundigen in de dataroom. Zo kunnen er financiële stukken beoordeeld worden maar ook allerlei juridische documenten. Bij sommige ondernemingen is het bovendien nodig om een milieudeskundige in te schakelen. Het gaat dus om allerlei onderwerpen.

Juridische due diligence

De juridische due diligence gaat met name over de vennootschapsrechtelijke structuur, de organisatie en de contracten. Lopen er daarnaast procedures of dreigen die er te komen? Ook dat moet gecheckt worden. Ten aanzien van contracten is het zaak goed te kijken naar zogenoemde “change of control” bepalingen: kan de overeenkomst worden doorbroken of gewijzigd worden als de onderneming van eigenaar wisselt? Ook werknemers zijn een enorm belangrijk onderdeel in een overname.

Due diligence rapport

De due diligence mondt uit in een zogenoemd due diligence rapport. Dit is een belangrijk document voor de verdere overname.

Heeft u vragen over het voorgaande? Neem vooral eens contact met ons op.

Legal8