Bedrijf verkopen? Benieuwd naar jouw bedrijfsrisico’s?

Stel je hebt een onderneming en je bent van plan op (korte of lange) termijn te gaan verkopen. Of je bent nog helemaal niet zover maar je wil wel graag weten wat jouw onderneming waard is en of jouw bedrijfsstructuur goed genoeg is met het oog op een eventuele verkoop. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon graag wil weten wat voor waarde aan jouw onderneming toegekend kan worden of dat je je afvraagt of jouw bedrijfsstructuur juridisch en financieel/fiscaal in orde is.  Wellicht ben je ook benieuwd naar mogelijke bedrijfsrisico’s zodat je daarop kunt inspelen. Wij kunnen je hiermee verder helpen.

Samenwerking Legal8 en Finance

Samen met Finance8 verrichten wij bedrijfswaarderingen en voor het klein MKB en zelfstandigen (zzp’ers) en beoordelen wij bedrijfsstructuren. Aangezien Legal8 en Finance8 samen zowel het juridische deel als het financiële deel uitzoeken, krijg je een relatief volledige waardering onderbouwd met een juridische uiteenzetting. Op die manier heb je meer inzicht in wat jouw bedrijf waard is maar ook waar juridische risico’s zitten en eventuele verbeterpunten voor een toekomstig verkooptraject.

Wij maken op basis van door jou aangeleverde maar ook openbare informatie en inschatting van de waarde van jouw bedrijf. Dit kan cruciaal zijn bij een eventuele verkoop, overname, fusie of andere veranderingen binnen jouw bedrijf. Hiernaast kunnen uit onze analyse allerlei risico’s boven tafel komen die je maar beter kunt kennen. Alleen dan kun je er immers op inspelen.

Team

Het team van Legal8 en Finance8 die de opdrachten uitvoert, bestaat in ieder geval uit Daniel Burgers en Hidde Franken, maar op onderdelen kunnen en zullen we collega’s laten meekijken. Ons team is dus breder dan enkel Daniel en Hidde.

Daniel is een ervaren advocaat en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van (commerciële) contracten en ondernemingen. Hij is meermaals onderdeel geweest van een team van juristen en financiële adviseurs bij overnames en is bovendien zelfstandig bij een aanzienlijk aantal overnames betrokken geweest (met name zelfstandigen en klein MKB). Daniel let op de juridische aspecten, contracten, personeel, de risico’s en meer. Hidde is de financiële man en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van onder andere administratie, accountancy en bedrijfswaardering bij zzp’ers en klein MKB. Hidde bekijkt het financiële deel en tezamen maken wij een analyse waarbij wij jou zo goed en volledig mogelijk trachten te informeren. Daniel en Hidde zitten al vele jaren met veel verschillende ondernemers aan tafel en kunnen deze dienst aanbieden onafhankelijk van de soort onderneming en de branche. Afhankelijk van het te kiezen pakket, zit in de prijs ook een verdieping in de onderneming en de branche (mocht dat laatste nog ontbreken).

Natuurlijk hebben wij hiervoor informatie van jouw onderneming nodig. Niet alleen hebben wij historische gegevens nodig, maar ook informatie over de toekomstige verwachtingen en resultaten. Wij bekijken tevens de juridische structuur en zeggenschapsverhouding. Daarnaast wordt ingezoomd op mogelijke juridische bedrijfsrisico’s: spelen er juridische procedures of die wellicht te verwachten. Het is goed mogelijk dat wij in de analyse juridische zaken tegenkomen waar we jou op kunnen attenderen zodat je je onderneming op een beter niveau krijgt. Dit kan in de toekomst een hogere verkoopprijs opleveren. Verschillend per pakket zullen wij jou dus vragen om het aanleveren van allerlei informatie en documentatie. Tot slot beoordelen wij jouw bedrijf in het algemeen en kijken we naar de specifieke branche.

Waar letten we op

In de praktijk worden verschillende waarderingsmethoden gebruikt. Wij combineren een aantal methoden om op die manier een brede waardering te geven. De waardering is daarom niet bedoeld om meteen na inzage in de resultaten op basis daarvan een verkooptraject in te gaan, maar is wél bedoeld om een deugdelijk plaatje te schetsen van wat je kunt verwachten aan waarde en risico’s. We letten onder andere op de markt (branche), op het verleden en het toekomstige inkomstenpotentieel van jouw bedrijf en ook met de materiële en immateriële activa.

Waar we geen rekening mee houden is onder andere diepgaande fiscale wetgeving (wij zijn geen fiscalisten) en internationale aspecten. Wij doen waar we goed in zijn en dat is het adviseren van Nederlandse MKB-ondernemingen en ZZP’ers.

Keuze uit verschillende pakketten

Wij kunnen deze dienstverlening relatief voordelig aanbieden en dat doen wij natuurlijk ook. Hierbij bieden wij drie pakketten aan voor een bedrijfswaardering en analyse van de bedrijfsstructuur. Van een relatief eenvoudige waardering met een beknopte juridische schets tot een diepe, uitgebreide waardering met een diepgaande juridische analyse. Net waar je als ondernemer behoefte aan hebt. Heb je geen goed gevoel bij de pakketten maar wil je wel meer weten? Natuurlijk kunnen we op verzoek een samengesteld pakket maken.

Pakket basis is voor zelfstandigen en (kleine) MKB bedrijven die op een relatief eenvoudige wijze meer inzicht willen hebben in hun bedrijfswaarde en de juridische risico’s.

PAKKET BASIS

Met pakket plus wordt er uitgebreider gekeken naar de financiële situatie en de bedrijfsrisico’s. Een waardering wordt op deze wijze betrouwbaarder en wij geven tips over hoe je aanwezige bedrijfsrisico’s beter kunt managen.

PAKKET PLUS

Pakket premium is het meest complete pakket dat wij aanbieden inclusief een uitgebreide financiële analyse en beoordeling van de juridische (bedrijfs)risico’s.

PAKKET PREMIUM