Beslag leggen bij een klant

Door middel van het leggen van beslag kun je ervoor zorgen dat jouw openstaande vordering/ openstaande factuur wordt veiliggesteld. Jouw klant (de debiteur) kan dan immers niet meer bij zijn goederen of kan niet meer beschikken over een (voldoende) saldo op de bankrekening. Wil je voorkomen dat jouw debiteur zaken verduistert of gelden wegsluist met als gevolg dat jouw facturen niet betaald worden? Dan is het leggen van beslag een goede optie. Wacht daarmee niet te lang!

Conservatoir beslag

Met het middel van conservatoir beslag kun je je vordering veiligstellen. Vaak forceert dit de debiteur tot snelle betaling. Het is namelijk best een zwaar middel. Totdat de rechter in een bodemprocedure uitspraak heeft gedaan, heeft jouw debiteur de mogelijkheid om goederen te verkopen of geld op een bankrekening weg te sluizen. Hierdoor heb jij het nakijken, zelfs ondanks dat je een vonnis van de rechter hebt en dus executoriaal beslag kunt leggen. Om dit te voorkomen kan er dus conservatoir beslag worden gelegd. De goederen, zaken of gelden worden dan min of meer vastgehouden of bevroren totdat de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan. Dus kortom: het veiligstellen van jouw vordering door conservatoir beslag.

Bij conservatoir beslag wordt er beslag gelegd op het vermogen van jouw debiteur voorafgaand aan een procedure. De goederen waarop beslag wordt gelegd, worden bij conservatoir beslag bewaard totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Voorwaarden beslag leggen: verlof rechter, advocaat en deurwaarder

Voor het leggen van conservatoir beslag moet je (verplicht via een advocaat) toestemming vragen aan de rechter. Hiervoor moet een verzoekschrift ingediend worden bij de voorzieningenrechter. In dit verzoekschrift moet vermeld worden waarop beslag gelegd moet worden en voor welke vordering. Als de rechter het verzoek toewijst, moet een deurwaarder ingeschakeld worden om beslag te leggen. Na de conservatoir beslaglegging ben je overigens verplicht om een gerechtelijke procedure te starten om een definitief vonnis van de rechtbank te verkrijgen. Als de rechter oordeelt dat de debiteur schulden heeft die betaald moeten worden, dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. In dat geval mogen de goederen waarop beslag is gelegd, worden verkocht en kun je je dus daarop verhalen.

Beslag is een effectief incassomiddel

Het leggen van beslag kan absoluut een effectief incassomiddel zijn. Wij informeren je graag over de kosten en het traject en wij kunnen zeer snel en effectief aan de slag gaan. Zoals hiervoor is beschreven, is voor het leggen van advocaat de bijstand van een advocaat verplicht. Wij kunnen je graag bijstaan om het verlof te verkrijgen van de rechter zodat je veel meer kans hebt dat jouw vordering ook daadwerkelijk betaald wordt. Laat het er niet bij zitten!

Vragen?

Neem eens contact met ons op! Legal8