Team Legal8 wenst je een fijn Kerstfeest en een gelukkig, gezond en succesvol 2023 toe!

In dit overzicht verstrekken wij beknopt en overzichtelijk een aantal juridische wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2022 en een aantal aanstaande wijzigingen die in 2023 gaan spelen. Lees het vooral door zodat je na de feestdagen juridisch up to date het nieuwe jaar in gaat!

  • Binnen op werk roken kan anno 2022 natuurlijk écht niet meer. En het mag trouwens ook niet meer sinds 1 januari 2022… Er geldt een algeheel rookverbod voor binnenruimtes. En de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) controleert en beboet werkgevers dus des te meer reden om hier strikt mee om te gaan.
  • Sinds 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering (betaald verlof) gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Ze krijgen dan 50 procent van hun dagloon doorbetaald tot 50 procent van het maximumdagloon. Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen; daarna kan dat niet meer.
  • Met ingang van 1 augustus 2022 is de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn verplicht werkgevers om meer informatie te verstrekken over arbeidsvoorwaarden en rechten en plichten bij aanvang van de arbeidsrelatie. De richtlijn heeft ook gevolgen voor het verbod op nevenwerkzaamheden. Vanaf 1 augustus 2022 is het niet meer mogelijk om een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden met werknemers overeen te komen. Er zijn wel beperkte uitzonderingen mogelijk. De richtlijn brengt ook wijzigingen mee voor werkgevers zoals dat geen studiekostenbedingen mogen worden afgesproken voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of toepasselijke cao.
  • Wordt thuiswerken een recht? Het wetsvoorstel “Werken waar je wil” is namelijk onlangs aangenomen. Als het zover komt – en de verwachting is dat dat gaat gebeuren in 2023 – dan kan een werknemer die minimaal 6 maanden in dienst is een verzoek doen aan de werkgever om vanuit een ander woonadres of een andere passende werkplaats (normaliter vanuit huis) te werken. Werkgevers moeten dit verzoek serieus overwegen maar mogen het voorstel wel afwijzen als de werkgever belangen heeft die zwaarder wegen dan de belangen van de werknemer. Er komt dus geen onbeperkt recht op thuiswerken voor werknemers, maar werkgevers moeten een verzoek voor thuiswerken serieuzer gaan overwegen dan nu het geval is.
  • Grote bedrijven moeten sinds 1 juli 2022 verplicht binnen 30 dagen betalen aan het mkb. Heb je als mkb’er dus grote bedrijven als klant, dan dien je op grond van deze wetswijziging dus eerder geld te ontvangen zodat je meer financiële ruimte hebt. Grote bedrijven zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers, meer dan € 40,- miljoen omzet per jaar of een balanstotaal van meer dan € 20,- miljoen.
  • De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat per 1 januari 2023 naar € 2,13 per dag. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Let er wel op dat dit alleen geldt voor woon-werkverkeer en reiskosten tijdens het werk. Bovendien dienen alleen de werkelijk gereden kilometers onbelast te worden vergoed. Zakelijk ritten dienen dus goed geregistreerd te worden.
  • De Tweede Kamer wil in 2023 het concurrentiebeding gaan hervormen. De overheid wil dat werknemers gemakkelijker kunnen doorstromen naar nieuw werk en gaat dus aan de slag met een aanpassing van de regels omtrent het concurrentiebeding. Hier is nu nog niets verder over bekend, dus houd onze website vooral in de gaten!
  • De transitievergoeding is in 2023 gemaximeerd op € 89.000,- dan wel één jaarsalaris als dat bedrag hoger is.
  • Het kabinet werkt in 2023 nog steeds aan een verbetering van de Wet DBA voor de regels omtrent inhuur van zzp’ers en schijnzelfstandigheid. Het is bekend dat de overheid hier strenger op gaat toezien en houd er in 2023 dus rekening mee dat je bij de inhuur van zzp’ers scherp bekijkt of het echt om een ondernemer gaat. Gebruik ook altijd een goede modelovereenkomst.
  • Meer dan 100 werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 januari 2023 elk jaar gaan rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van de werknemers. Denk aan het aantal gereisde kilometers uitgesplitst naar soort brandstof. De overheid wil namelijk de CO2-uitstoot verminderen en heeft deze regel daarom bedacht. De verwachting is dat in de komende jaren meer van dit soort maatregelen zullen volgen (ook voor kleinere bedrijven).