Een deelgebied waar wij ons ook mee bezig houden is het adviseren en begeleiden van ondernemers met betrekking tot de (oprichting van een) Flex BV.

Flex BV

Kort gezegd is het met de invoering van de Flex BV eenvoudiger en laagdrempeliger geworden om een BV op te richten. Ook indien u reeds een BV heeft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van de Flex BV-wetgeving.

Flex BV: een paar belangrijke wijzigingen:

  • kapitaal- en vermogensbescherming: het bij oprichting van een BV benodigde minimumkapitaal van € 18.000,- is komen te vervallen;
  • uitkeringen aan aandeelhouders: uitkeringen aan aandeelhouders, daaronder mede begrepen inkoop van aandelen en kapitaalvermindering, worden onderworpen aan een goedkeuringsrecht van het bestuur;
  • overdracht van aandelen: de statuten hoeven geen blokkeringsregeling meer te bevatten;
  • de statuten hoeven geen blokkeringsregeling meer te bevatten, zodat er meer vrijheid is om afspraken te maken over beperkingen van overdracht van aandelen;
  • de introductie van stemrechtloze aandelen en/of winstrechtloze aandelen.