Bij een fusie of een overname komt veel kijken: zowel op financieel, bedrijfseconomisch, organisatorisch als op juridisch vlak. Bij de verkoop van een besloten vennootschap (BV) worden doorgaans de aandelen van die betreffende BV overgenomen. Maar ook een activa/passiva transactie behoort tot de mogelijkheden. Een fusie of overname blijkt in de praktijk erg lastige materie te zijn en het is belangrijk om alle mogelijke juridische risico’s zo goed mogelijk te onderzoeken. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Fusies & Overnames: letter of intent (LOI)

Een “letter of intent” (intentieverklaring) is een veel gebruikt document in een fusie- of overnametraject waarin de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een koopovereenkomst aan te gaan, zijn vastgelegd. Een letter of intent is geen verplichte stap in een overnametraject, maar kan in sommige situaties wel van grote waarde zijn. Wilt u meer informatie over een letter of intent, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen desgewenst een letter of intent voor u opstellen of u anderszins informeren en adviseren.