Incasso met spoed? Start een incasso kort geding!

Een kort geding is een spoedprocedure waarin een partij met spoed een oordeel van de rechter wenst. Een gewone rechtszaak duurt veel langer omdat daar eerst een schriftelijke behandeling plaatsvindt en partijen bijvoorbeeld getuigen of deskundigen kunnen horen. Dit laatste vindt doorgaans niet plaats in kort geding en dus is alles vele malen sneller. In een kort geding heeft de eisende partij een spoedeisend belang om iets te bewerkstelligen. Denk hierbij aan het incasseren van een openstaande geldvordering (het zogenoemde incasso kort geding), het voorkomen van een publicatie in een krant of een ontruiming van een bedrijfsruimte. Ook nakoming van een overeenkomst kan in kort geding gevorderd worden indien sprake is van een spoedeisend belang of bijvoorbeeld een kort geding waarin een werknemer om loonbetaling vraagt als zijn loon is stopgezet. Niet alle vorderingen lenen zich echter voor een kort geding. Voor een verklaring voor recht of een ontbinding van een overeenkomst is in beginsel geen plaats in een kort geding.

Incasso kort geding

Voor een incasso kort geding geldt nog een aantal  vereisten. Zo dient de vordering – naast het spoedeisende belang – voldoende aannemelijk te zijn. Als de vordering inhoudelijk wordt betwist, dan is er doorgaans geen plaats voor een incasso kort geding. Hiernaast moet rekening worden gehouden met het zogenoemde restitutierisico. Als u een spoedeisend belang heeft en de debiteur heeft de vordering niet betwist en als de drempel van het restitutierisico genomen is, dan is een incasso kort geding mogelijk wel een zeer effectieve optie.

Als u dus niet langer kunt wachten op uw geld en de vordering is niet inhoudelijk betwist, dan kan een incasso kort geding een zeer goede en snelle optie zijn. Hiervoor is de bijstand van een advocaat verplicht en wij kunnen en willen graag voor u optreden in een kort geding procedure. U krijgt snel een beslissing van de rechtbank en voorkomt op die manier dat u wellicht achter het net vist. Sneller een uitspraak en sneller betaald!

Wanneer is een incasso kort een goede optie?

Een incasso kort geding is vaak goed mogelijk als de onderstaande 3 vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden.

  1. Heeft u met spoed uw geld nodig?
  2. Heeft u een ‘harde’ vordering waarbij geen uitgebreide inhoudelijke betwisting of discussie heeft plaatsgevonden?
  3. Is uw onderneming gezond in financiële zin?

Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kunt u naar alle waarschijnlijkheid een incasso kort geding starten. Neem vooral eens contact met ons op!

Legal8