Incassokosten

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten. Wanneer uw klant een rekening niet betaalt, dan mag u kosten bij uw klant (de debiteur) in rekening brengen om het openstaande bedrag betaald te krijgen. Als een incassobureau wordt ingeschakeld, dan zal het incassobureau deze kosten in rekening brengen bij de debiteur.

Daniel Burgers heeft enige tijd geleden een interessante publicatie over dit onderwerp geschreven. U kunt de publicatie vinden door te klikken op de volgende link: Daniel. De publicatie is van januari 2017 en gaat over de zogenoemde ’14-dagen-brief’. Mocht u vragen over deze publicatie hebben, dan kunt u rechtstreeks met Daniel Burgers contact opnemen. Hij is graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Wettelijke incassokosten

Met ingang van 1 juli 2012 is een ‘nieuwe’ wet ingetreden: de Wet Incassokosten (‘WIK’). De vergoeding wordt sindsdien berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag en een maximumbedrag. In deze wet zijn de kosten vastgelegd. Deze wet is via de volgende link te raadplegen: wet.

De hoogte van de wettelijke kosten is via de volgende link te lezen: incasso. De hoogte hangt dus af van de hoogte van de vordering. Er geldt een minimumbedrag van € 40,-.

Bij B2B-relaties geldt het voorgaande niet per se en zijn de kosten dus niet gemaximeerd. Bedrijven onderling kunnen dus andere afspraken maken. Er hoeft dan bijvoorbeeld niet eerst een aanmaning gestuurd te worden en ook de hoogte van de kosten kan hoger zijn dan de hiervoor benoemde wettelijke incassokosten. Vaak wordt in de algemene voorwaarden een andere hoogte van incassokosten beschreven.

Vragen of opmerkingen? Schroom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden uw vragen graag en zijn u graag van dienst. Als u openstaande vorderingen heeft die u wilt incasseren, dan kunt u dit e-mailen aan info@legal8.nl of info@collect8.nl

Legal8