Incassokosten

Wat zijn incassokosten?

Wanneer uw klant een rekening niet betaalt, dan mag u in beginsel kosten bij uw klant in rekening brengen om het openstaande bedrag betaald te krijgen. Indien een incassobureau wordt ingeschakeld, dan zal dit incassobureau deze kosten, doorberekenen.

Wettelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 is een ‘nieuwe’ wet ingetreden: de Wet Incassokosten (‘WIK’). De vergoeding wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag en een maximumbedrag. In deze wet zijn de kosten vastgelegd.