In een aandeelhoudersovereenkomst maken aandeelhouders in een vennootschap afspraken over de wijze waarop zij zich tegenover elkaar en tegenover de vennootschap zullen gedragen. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd over diverse belangrijke onderwerpen, zoals benoeming en ontslag bestuurders, beëindiging aandeelhoudersschap, hoe om te gaan met geschillen, prijsbepaling van de aandelen en dergelijke.