Het burgerlijk wetboek geeft in artikel 7:750 een definitie van aanneming van werk: “aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld”.

Kort gezegd moet het dus gaan om een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een bouwwerk).