Absolute competentie

Met absolute competentie wordt bedoeld welke rechter in eerste instantie bevoegd is uw geschil te behandelen.

Absolute competentie is dus een begrip waarmee wordt aangeduid welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde zaak, bijvoorbeeld de rechtbank of de kantonrechter.