De actio pauliana is de bevoegdheid om op te komen tegen rechtshandelingen van een debiteur waardoor zijn schuldeisers zijn benadeeld. Hiermee is de kern van de actio pauliana dat schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld.

Actio pauliana buiten faillissement

Buiten het faillissement geeft de actio pauliana schuldeisers de mogelijkheid om bepaalde onverplicht verrichte rechtshandelingen van hun schuldenaar ongedaan te maken.