Na een algemeen verbindend verklaring geldt de CAO (of bepaalde bepalingen daarin) voor de gehele bedrijfstak. Alle werkgevers binnen die bedrijfstak moeten er dan aan voldoen.

Algemeen verbindend verklaren CAO

Wanneer een CAO algemeen verbindend wordt verklaard, betekent dit dus dat dat de betreffende CAO-afspraken niet alleen gelden voor de bedrijven en werknemers aangesloten bij de werkgevers- en werknemerspartijen die de CAO hebben afgesloten, maar ook ten aanzien van alle overige bedrijven in de betreffende bedrijfstak die aan de CAO-definitie voldoen.