Bij zogenoemde ‘all-in huur’ zijn de kale huurprijs en de servicekosten niet van elkaar gescheiden in de huurovereenkomst. De huurder weet dan niet precies hoeveel hij of zij betaalt voor de kale huur en hoeveel voor de servicekosten.

Servicekosten

Met servicekosten wordt bedoeld de kosten die een verhuurder bovenop de kale huurprijs mag rekenen, bijvoorbeeld voor water en energie.