Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar één of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (zogenoemde ‘arbiters’) een uitspraak doen.

Als voordelen van arbitrage worden vaak genoemd dat arbitrage relatief snel is en dat arbiters vaak specifiek deskundig zijn.

Een nadeel van arbitrage is dat arbitrage relatief gezien duur is. Met name in geval van een arbitraal college dat uit drie of meer arbiters bestaat, kunnen de kosten in sommige situaties aardig oplopen.