Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In een beëindigingsovereenkomst dient opgenomen te worden op welke voorwaarden deze beëindiging plaatsvindt.

Voor een werknemer is het opstellen van een correcte beëindigingsovereenkomst erg belangrijk, voornamelijk om het recht op een WW-uitkering te behouden. Voor een werkgever is het belangrijk om de werknemer goed te informeren over de (nadelige) gevolgen van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Beëindigingsovereenkomst checken / controleren

Indien u reeds een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever heeft meegekregen of indien u als werkgever zelf een beëindigingsovereenkomst heeft opgesteld, dan kunnen wij deze beëindigingsovereenkomst op uw verzoek controleren. Wij checken de beëindigingsovereenkomst op een aantal juridische punten, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.