Het bestuur van een besloten vennootschap heeft de dagelijkse leiding van de vennootschap. Het bestuur wordt ook wel de directie genoemd. Het bestuur wordt in de regel door de Algemene Vergadering benoemd en ontslagen.