Bindend advies is, net zoals mediation en arbitrage, een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een ‘bindend adviseur’ geeft een bindend advies, waarvan partijen vooraf hebben afgesproken dat ook te zullen naleven. Bindend advies leidt echter, anders dan arbitrage, niet direct tot een executoriale titel.

Dit laatste is het grote nadeel van bindend advies. Voordelen van bindend advies zijn onder meer dat partijen zelf een bindend adviseur kunnen bepalen en dat bindend advies een informele rechtsgang kent.