Het bodemrecht kent de fiscus (Belastingdienst) het recht toe om zich met voorrang te verhalen op zaken die zich op de bodem (bijvoorbeeld in het bedrijfspand) van de belastingplichtige bevinden. Het moet hierbij wel gaan om zogenoemde bodemzaken. Dit zijn zaken die bestemd zijn om duurzaam op de bodem aanwezig te zijn, zoals machines.

Kijkt u ook eens op onze pagina ‘het nieuwe bodemrecht van de fiscus‘ voor meer informatie terzake.