Boedelschulden zijn schulden die zijn ontstaan tijdens de periode van het faillissement. Voorbeelden van boedelschulden zijn bijvoorbeeld het salaris van de curator en schulden uit huur of arbeidsovereenkomsten vanaf datum faillissement.