Een borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich verplicht om de prestatie die de schuldenaar moet verrichten jegens de schuldeiser zelf na te komen, indien de schuldenaar niet nakomt en dus in gebreke blijft.

Vragen over zorgplicht banken van bij borgtochtovereenkomsten?

Op de bank rust in sommige gevallen een zorgplicht om bij een borgtochtovereenkomst te waarschuwen voor de gevolgen die een borgtochtovereenkomst kan meebrengen. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u geheel vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen opnemen.