Wat is een commanditaire vennootschap?

Een Commanditaire vennootschap (CV) is een soort variant op de Vennootschap onder firma (VOF). Een commanditaire vennootschap is een rechtsvorm met een beherende vennoot en een stille vennoot. Kort gezegd heeft de beherende vennoot de leiding over de vennootschap en staat de stille vennoot de vennootschap financieel bij.

Het is verstandig om een vennootschapscontract op te stellen, waarin de afspraken tussen de beherend en de stille vennoot zijn vastgelegd. Dit komt de duidelijkheid ten goede en kan een hoop narigheid voorkomen.