Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst. Dit beding bevat meestal beperkingen voor de werknemer om na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies. Verder bevat een concurrentiebeding vaak beperkingen qua tijd (u mag vaak niet binnen 1 of 2 jaar concurrerende werkzaamheden verrichten) en qua plaats (u mag bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode niet hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio).

Concurrentiebeding en boete

Vaak wordt ook een boetebeding opgenomen. Belangrijk is hierbij om de boete niet te laag te stellen, omdat dan het risico bestaat dat de werknemer deze boete betaalt, maar ook niet te hoog omdat de rechter in een dergelijke situatie de boete zal matigen. Wij kunnen een dergelijk beding voor u opstellen.

Vereisten concurrentiebeding

Een eerste vereiste is dat een concurrentiebeding schriftelijk met de individuele werknemer moet worden overeengekomen. Meestal gebeurt dit door een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.