Een consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht regelt de rechten en plichten van de consument. Het consumentenrecht is veelal dwingend recht: er mag niet van worden afgeweken. Dit consumentenrecht biedt een consument dus meer bescherming dan een professionele (handels)partij.