Een derdenbeding is een bepaling in een overeenkomst waar een derde een beroep op kan doen. Deze derde is dus bij aanvang van de overeenkomst geen partij bij deze overeenkomst.

Nadat de derde het beding heeft aanvaard, geldt deze derde wel als partij bij de overeenkomst. De aanvaarding van een derdenbeding kan dus van groot belang zijn.

Wel of geen derdenbeding?

Soms kan het onduidelijk zijn of partijen wel of geen derdenbeding hebben beoogd overeen te komen. Het uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een rechtsgeldig derdenbeding is de wil van partijen. Om dit te bepalen dient de overeenkomst uitgelegd te worden. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.