Een distributeur wordt gezien als een zelfstandige onderneming, die voor eigen rekening en risico handelt.

Distributie-overeenkomst

Met een distributie-overeenkomst mag een wederverkoper een bepaald product in een bepaald gebied exclusief verkopen.

In de wet is de distributieovereenkomst overigens niet geregeld. Partijen zijn aldus in belangrijke mate vrij in hetgeen zij willen overeenkomen. Hierbij dient uiteraard wel de redelijkheid & billijkheid in acht te worden genomen.