Dividend is een winstuitkering die een bedrijf uitkeert aan haar aandeelhouders.