Dringende redenen zijn redenen die zo ernstig zijn dat zij een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen. Enkele dringende redenen zijn in de wet benoemd, zoals diefstal en mishandeling.

Volgens de wet moet het gaan om:

‘daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan’.

Hieruit blijkt dat het om een ernstig feit moet gaan. Per geval moet worden bekeken of er wel of geen sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad dient een dringende reden aan alle omstandigheden van het betreffende geval getoetst te worden.