Een eenzijdig wijzigingsbeding is een beding dat in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. Dit beding houdt kort gezegd in dat de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst mag wijzigen. Om een dergelijke eenzijdige wijziging door te voeren, dient de werkgever wel een zogenoemd ‘zwaarwichtig belang’ te hebben. Van een zwaarwichtig belang kan bijvoorbeeld gesproken worden indien zich een zwaarwegende bedrijfseconomische reden voordoet.

Wijziging arbeidsovereenkomst

De werkgever moet derhalve aannemelijk maken dat het zwaarwegende bedrijfsbelang voor een wijziging van de arbeidsovereenkomst belangrijker is dan het belang van de werknemer om de arbeidsovereenkomst ongewijzigd in stand te laten.