Het eigendomsvoorbehoud betekent dat indien u goederen of producten heeft geleverd, u hiervan juridisch eigenaar blijft, totdat de betaling volledig is voldaan.

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

Het is verstandig een bepaling omtrent het eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden op te nemen.