Executoriaal beslag is wanneer de deurwaarder na betekening van het vonnis, overgaat tot het leggen van beslag. Veruit de meeste executoriale beslagen zijn bedoeld om de goederen van de schuldenaar te gelde te maken.