Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een vrijwaring op grond waarvan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door bijvoorbeeld een toerekenbare tekortkoming, wordt uitgesloten of beperkt.

Exoneratiebedingen kunnen worden opgenomen in overeenkomsten. Ook worden exoneratiebedingen vaak opgenomen in algemene voorwaarden.