Wat is een exploot?

Een exploot is een proces-verbaal van een deurwaarder, opgemaakt in de uitoefening van diens ambt, zoals het leggen van beslag of het betekenen van een dagvaarding. Met de term exploot worden dus officiële stukken aangeduid die door een deurwaarden worden uitgebracht.