Wanneer een rechtsvorm (een natuurlijk- of een rechtspersoon ) niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen aan schuldeisers kan voldoen, kan bij de rechter het faillissement van deze rechtsvorm worden aangevraagd.

Het faillissement is een vorm van beslag op het gehele vermogen van degene die failliet is verklaard, ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Wie kan een faillissement aanvragen?

In principe zijn er vier partijen die een faillissement kunnen aanvragen:

  • de schuldenaar zelf;
  • de schuldeisers;
  • het Openbaar Ministerie (om redenen van openbaar belang);
  • de rechtbank (op basis van de WSNP).