In bepaalde gevallen is er geen sprake van een echte arbeidsverhouding, want er is bijvoorbeeld geen sprake van een gezagsverhouding. Toch kan er sprake zijn van een dienstbetrekking, namelijk van een ‘fictieve dienstbetrekking’.

Een fictieve dienstbetrekking betekent dat de dienstbetrekking behandeld dient te worden als een echte dienstbetrekking en dat u voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Fictieve dienstbetrekking en opting-in

Als de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen echte of fictieve dienstbetrekking is, kunnen zij er vrijwillig samen voor kiezen de arbeidsrelatie aan te merken als een fictieve dienstbetrekking. Deze regeling wordt ‘opting-in’ genoemd. Bij opting-in brengt u de arbeidsrelatie dus vrijwillig onder de loonbelasting/volksverzekeringen. De opdrachtnemer wordt ook wel ‘pseudowerknemer‘ genoemd.