Fictieve opzegtermijn

De fictieve opzegtermijn is, eigenlijk zoals het woord al aangeeft, geen echte opzegtermijn, maar een termijn die het UWV in acht neemt bij het bepalen van de ingangsdatum van een WW-uitkering.

De fictieve opzegtermijn is van belang bij een ontslag met wederzijds goedvinden. In een dergelijke situatie is er namelijk geen sprake van opzegging van de arbeidsovereenkomst. U spreekt met uw werkgever een datum af waarop uw arbeidsovereenkomst zal eindigen.

Het UWV bepaalt echter dat u met uw werkgever wel rekening dient te houden met de opzegtermijn bij het bepalen van een einddatum van uw dienstverband. Als deze termijn, de zogenaamde fictieve opzegtermijn, niet in acht wordt genomen, dan zal het UWV deze termijn alsnog als wachttermijn in acht nemen en komt u dus pas later in aanmerking voor een WW-uitkering. Dit kan ongewenste gevolgen met zich mee brengen.