Een forumkeuzebeding is een beding in een contract (overeenkomst) waarin het gerecht wordt aangewezen dat bevoegd is om bij een geschil tussen de contractspartijen kennis te nemen van dit geschil.

Forumkeuzebeding in internationale verhoudingen

Met name indien u zaken doet met buitenlandse ondernemingen, kan het van (groot) belang zijn om het Nederlands recht op de overeenkomst van toepassing te verklaren. Procederen voor een buitenlandse rechter brengt allerlei nadelen en extra kosten met zich mee.