Wat is een fusie?

U hebt bijvoorbeeld besloten met een ander bedrijf samen te gaan. Dit kan door middel van een fusie. Er zijn verschillende soorten fusies te onderscheiden.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de activa en passiva overgedragen. Deze fusie wordt ook wel de activa/passiva-transactie genoemd.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden, zoals het begrip al aangeeft, de aandelen overgedragen. Er worden bij deze fusie geen activa of passiva apart overgedragen.

Juridische fusie

Een juridische fusie houdt in dat twee of meer rechtspersonen opgaan in één nieuwe rechtspersoon. Een juridische fusie kan alleen plaatsvinden tussen twee dezelfde rechtspersonen.

Welke vorm van fusie het best past is afhankelijk van de situatie en van alle omstandigheden. Wij zijn u graag bereid terzake juridisch te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.