Het geplaatst aandelenkapitaal is het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen.

Het geplaatst aandelenkapitaal wordt vaak afgekort als ‘GAK’.